ancient greeks 610x240Οἱ φιλόλογοι ξεχωρίζουν ἕνα ἰδιαίτερο εἶδος ἐπίκλησης, τό ὁποῖο καλοῦν «ἐπίκληση στήν αὐθεντία». Σύμφωνα μέ αὐτό τό εἶδος ἐπίκλησης, ὁ πομπός ἐπιτυγχάνει νά ἐπικυρώσει τήν ἀποδεικτική ἀξία τοῦ ἐπιχειρήματός του, καταδεικνύοντας ταυτοχρόνως καί τήν εὐρυμάθειά του. Ἡ ἐπίκληση στήν αὐθεντία ἀποτελεῖ ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια ἕναν πολύ ἀγαπημένο τρόπο τῶν σύγχρονων Ἑλλήνων νά συνδεθοῦν μέ τήν δόξα τῶν προγόνων τους. Ἄλλωστε οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες κέρδισαν δικαίως παγκόσμια ἀναγνώριση, ἀφοῦ τά ἐπιτεύγματά τους ἀποτελοῦν μέχρι σήμερα τούς θεμέλιους λίθους ὅλων τῶν ἐπιστημῶν, ὅλων τῶν τεχνῶν, ὅλων τῶν ἀνεπτυγμένων πολιτισμῶν.

Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική, Ἰατρική, Θέατρο, Μουσική, Γλυπτική, Φιλοσοφία, Δημοκρατία εἶναι μόνον μερικοί τομεῖς στούς ὁποίους διέπρεψαν. Ἀναρωτιέται βέβαια κανείς, ποιές ἦταν αὐτές οἱ τόσο ἰδιαίτερες συνθῆκες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες αὐτό τό ἀρχαῖο ἔθνος ἀναπτύχθηκε.

Ἀρκετοί προσπάθησαν νά ἀποδώσουν τό μεγαλεῖο αὐτό σέ κλιματικές συνθῆκες, ἄλλοι σέ ξεχωριστές συγκυρίες, οἱ σύγχρονοι ὑλιστές φιλόσοφοι στήν ἰδεολατρία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἐνῶ μιά περιέργως αὐξανόμενη μερίδα σύγχρονων εἰδωλολατρῶν ἀποδίδει τά ἐπιτεύγματα αὐτά, σέ ὅλο τό πλαίσιο ζωῆς τους, τονίζοντας ἰδιαίτερα τόν θρησκευτικό παγανιστικό παράγοντα.

Τό ζήτημα φυσικά δέν εἶναι νά μένει κανείς ἁπλῶς στήν κατάσταση τοῦ θαυμασμοῦ καί τῆς ἄμετρης ὑπερηφάνειας γιά τήν καταγωγή του, ἀλλά νά ἀναζητᾶ νέους δρόμους, ἀποφεύγοντας μιμητικές τάσεις πού δέν συμβαδίζουν μέ τήν τεχνολογική ἐποχή μας καί χαρακτηρίζονται πλέον ἀπό γραφικότητα. Οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες οἱ ὁποῖοι αὐτοαποκαλοῦνται νεοέλληνες, ἀγαποῦν ἰδιαίτερα τήν συχνή ἀναφορά στά μεγάλα πνεύματα τῆς ἀρχαιότητας, προσπαθώντας ἴσως μέ αὐτόν τόν τρόπο νά προσδώσουν ἀξία καί στούς ἴδιους τους τούς ἑαυτούς. Ἡ θλιβερή αὐτή προσπάθεια μόνον ένα ἀμήχανο μειδίαμα φέρει στούς δέκτες τοῦ μηνύματος πού ἐπικαλέσθηκε τήν αὐθεντία γιά νά ἀποκτήσει σοβαρή ὑπόσταση. Διερωτᾶται ὅμως κανείς, μέχρι ποῦ φτάνει αὐτή ἡ αὐθεντία χρονικά. Ἀπό ποιό χρονικό σημεῖο καί ἔπειτα παύει πιά νά ὑφίσταται. Μιά ἀσφαλής ἀπάντηση σέ αὐτό τό ἐρώτημα θά περιελάμβανε ἀναφορές μέχρι τίς ἀρχές τοῦ περασμένου ἴσως αἰώνα.

Ἡ λησμονιά εἶναι σίγουρα κάτι ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνο γιά ἕναν λαό. Ἐξίσου ἐπικίνδυνη ὡστόσο εἶναι καί ἡ ἐπιμελής ἀμέλεια γιά ἀναγνώριση ἑνός γεγονότος μέ πραγματική ἀξία, ἁπλά καί μόνο ἐπειδή ὁ χρόνος πού λαμβάνει χώρα είναι ἐνεστωτικός. Ἡ μεγαλουργία τῶν Ἑλλήνων δέν σταμάτησε ποτέ, κινεῖται ὅπως καί τότε ἔτσι καί τώρα διακριτικά, θαρρεῖς ἀνεπαίσθητα. Οἱ διεθνεῖς ἀναφορές Ἑλλήνων στόν χῶρο τόσο τῆς ἐπιστήμης ὅσο καί τῆς τέχνης τολμᾶται νά χαρακτηριστοῦν ἀμέτρητες, σέ κάθε κλάδο ἀνεξαιρέτως. Στή χώρα τοῦ Ὁμήρου, βρέθηκαν ἀντάξιοι συνεχιστές τόσο ποιητές ὅσο καί λογοτέχνες· κάποιοι ἀναγνωρισμένοι διεθνῶς, οἱ περισσότεροι ἀφανεῖς. Ἄλλοι πάλι βαθύτατα ἀφοσιωμένοι στήν διακονία τοῦ κόσμου, ἀκολουθοῦν πιστά τά βήματα τοῦ δασκάλου τους Ἱπποκράτη, ἐνώ σίγουρα ὁ Θεμιστοκλῆς καί ὁ Λεωνίδας θά ἦταν περήφανοι γιά τό ἡρωικό γένος πού ἄφησαν πίσω τους. Οἱ προσωπικότητες ὑπάρχουν, πάντα ὑπῆρχαν, παρόλη τήν ξενομανία πού μᾶς καταβάλλει. Τά χώματα πού πατοῦμε εἶναι ποτισμένα μέ ἐφευρέσεις, μέ ἀνακαλύψεις, μέ διάνοια, ἀλλά καί μέ αἷμα· αἷμα μαρτύρων τοῦ ἔθνους καί τῆς πίστης. Ἡ ἱστορία αὐτή συνεχίζεται, καθώς ὑπάρχουν ἀκόμα γύρω μας ἐπιστημονικές, μουσικές, λυρικές διάνοιες, συνεχίζεται καθώς ὁ τόπος αὐτός στέλνει ἀκόμα ἁγίους στόν οὐρανό, καθώς ἀκόμα ἔχει πνεύματα πού ἐμπνέονται καί καθοδηγοῦνται στίς σκέψεις καί στίς πράξεις τους ἀπό τήν ἀπόλυτη Αὐθεντία· αὐτήν πού εἶναι πάνω ἀπό ὅλες, ἔξω ἀπό τόν κλοιό τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου, πάντα ζῶσα, αἰώνια ἐπίκαιρη.

Ἀθηνᾶ Πεΐδου

Ο καθένας μας, όσο μικρός κι αν είναι, είναι μεγάλος για τον αιώνιο Θεό.

come

Έλα να πλοηγηθούμε μαζί! Να πλοηγηθούμε μαζί στην Ελπίδα που χαρά ζει. Και γιατί ζει χαρά και χαράζει τώρα και στο διαδίκτυο; Γιατί είναι ωραίο όταν πλοηγούμαστε να μοιραζόμαστε! Να μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας και τις εμπειρίες μας για πρόσωπα που μας εμπνέουν, για γεγονότα που μας προβληματίζουν, για βιβλία που μίλησαν μέσα μας αλλά και για να ανταλλάζουμε ιδέες για παιχνίδια, κατασκευές, παρουσιάσεις και πολλά ακόμη θέματα. Καλώς ήρθες!

Έλα να πλοηγηθούμε μαζί

Ιανουάριος 2017
Δευ Tρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Πολυμέσα

Cred­its| Επικοινωνία|Sitemap|

Copy­right © 2016. Ελπιδικό Φοιτητικό Σώμα. All Rights Reserved